Бакіров Віль Савбанович

Ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор, академік Національної академії наук України та член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України.

Протягом багатьох років В.С. Бакіров веде активну науково-педагогічну діяльність у вищій школі. У 1990 році організував і очолив перший в Україні соціологічний факультет. З 1998 року — ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Наукові дослідження В.С. Бакірова зосереджені на аналізі ролі класичних університетів в інтелектуальному розвитку суспільства, вивченні особливостей класичної університетської освіти в контексті глобалізаційних і постіндустріальних викликів. Широко відомі наукові праці В.С. Бакірова, присвячені комунікативній парадигмі розвитку університетської демократії, інноваційним процесам у вищій школі, інформаційно-комунікативним технологіям вищої освіти.

В.С. Бакіров — голова редакційної ради журналу  «Universitates. Наука і просвіта», відповідальним редактором збірника наукових праць «Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства», головним редактором Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», а також членом редколегії журналів «Вища освіта України»,  «Український соціум»,  «Соціологія: теорія, методи, маркетинг»,  «Політичний менеджмент»,  «Психологія і суспільство», «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації».

Віль Савбанович Бакіров багато часу приділяє розвитку та вдосконаленню освіти і науки як Президент Соціологічної асоціації України, президент Харківського відділення Малої Академії наук, член Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, член Державної акредитаційної комісії, член секції соціально-економічних наук Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, голова Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Харківського регіону.

Діяльність В.С. Бакірова в галузі науки та освіти здобула громадське і міжнародне визнання. Він нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня; має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»; є почесним доктором Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара, почесним професором Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, заслуженим професором Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; відзначений медаллю Національної академії наук України «За наукові досягнення», медаллю Академії педагогічних наук України ім. К.Д. Ушинського, вищою відзнакою Болгарської Академії наук – медаллю Марина Дринова на стрічці. В.С. Бакіров є почесним громадянином м. Харкова.

На честь Віля Савбановича Бакірова було названо малу планету – астероїд (18731) Vil'bakirov = 1998 KW7, відкритий американським астрономом Лоельської обсерваторії Едвардом Боуеллом.