Реформа вищої освіти

Дата події: 2 жовтня 2014 року

Міністерство освіти і науки ініціює проведення оптимізації мережі вищих навчальних закладів України з подальшим створенням потужних регіональних та дослідницьких університетів, у яких буде зосереджено науковий, педагогічний, методичний потенціал певного регіону.

Відповідну ініціативу висловив міністр освіти і науки Сергій Квіт під час спілкування з ректорами вищих навчальних закладів на засіданні Президії Спілки ректорів ВНЗ.

Також міністерством розробленопроект листадо голів рад ректорів вищих навчальних закладів, ректор, який містить обґрунтування необхідності оптимізації державних ВНЗ у кожному регіоні, а також прохання обговорення на даного питання на регіональному рівні з представниками місцевих органів виконавчої влади, роботодавців та бізнесу.

У Міністерстві освіти зазначають, що малочисельність контингенту студентів у переважній більшості вищих навчальних закладів та їх розпорошеність за підпорядкуванням призвела до неефективного управління системою вищої освіти та її економічного функціонування, породжує дублювання підготовки фахівців, створює труднощі у формуванні та розміщенні державного замовлення та здійсненні контролю за якістю вищої освіти, зніжує ефективність управління, обмежує можливості громадян продовжувати навчання за програмами більш високого рівня, призводить до значних фінансових втрат на утримання вищих навчальних закладів.

"Усе це стало негативно позначатися на якості підготовки фахівців та їх конкурентоспроможності на вітчизняному та європейському ринках праці", - наголошують у відомстві.

Також у міністерстві, посилаючись на дані Державної служби статистики, зазначають, що сьогодні мережавищих навчальних закладів Україниналічує 803 вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм власності, у тому числі 325 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 478 – І-ІІ рівнів акредитації. До державної форми власності належить 215 навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 200 навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; приватної форми власності – 96 навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 71 І-ІІ рівнів акредитації.

"Діюча мережа вищих навчальних закладів набагато перевищує потреби України. Так, у більшості країн світу з населенням, сумірним з населенням України за чисельністю і віком, кількість державних вищих навчальних закладів (університетів) складає, наприклад, у Великобританії – 96, Франції – 78, Іспанії – 47, Італії – 65", - наголошують у Міносвіти.

В освітньому відомстві також повідомляють, що прийнятийзакон "Про вищу освіту"встановлює чіткі гарантії та відповідальність держави щодо забезпечення якості вищої освіти, що є надзвичайно важливою умовою входження України до Європейського простору вищої освіти.

"Автономізація діяльності вищих навчальних закладів та розширення їх прав у самоуправлінні, які є головною філософією зазначеного Закону, одночасно ведуть і до підвищення відповідальності колективів вищих навчальних закладів за якість наданих освітніх послуг. При цьому акредитаційні органи та експертні організації, зокрема Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, будуть підвищувати так само і вимоги до самоаналізу результатів освітньої діяльності та системи управління якістю навчального процесу у вищих навчальних закладах", - зазначають у Міносвіти.

Також у відомстві акцентують увагу на тому, що аналіз оцінки якості під час акредитації навчальних закладів дає підстави передбачати, що не всі вищі навчальні заклади зможуть утримати високу планку оцінки освітньої діяльності, якщо не будуть це робити у кооперації з потужними вищими навчальними закладами.

У Міністерстві освіти і науки переконанні, що саме в умовах оптимізації мережі вищих навчальних закладів та удосконалення системи управління вищими навчальними закладами буде можливим у повній мірі забезпечити єдиний державний підхід під час побудови рівневої системи освіти, створення національної системи моніторингу якості вищої освіти, підвищення мобільності студентів та конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Подальшим кроком у розвитку мережі вищих навчальних закладів має стати створення потужних регіональних, дослідницьких університетів, у яких буде зосереджено науковий, педагогічний, методичний потенціал певного регіону, що значною мірою сприятиме досягненню високого рівня якості підготовки фахівців з вищою освітою.

У зв’язку з цим, міністр освіти і науки звернувся до голів рад ректорів вищих навчальних закладів з проханням до 10 жовтня провести наради з керівниками вищих навчальних закладів за участю місцевих органів виконавчої влади, представників організацій роботодавців та бізнесу з метою обговорення шляхів оптимізації структури вищої освіти регіону. Пропозиції щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів на Міністерство освіти і науки ініціює проведення оптимізації мережі вищих навчальних закладів України з подальшим створенням потужних регіональних та дослідницьких університетів, у яких буде зосереджено науковий, педагогічний, методичний потенціал певного регіону.

Відповідну ініціативу висловив міністр освіти і науки Сергій Квіт під час спілкування з ректорами вищих навчальних закладів на засіданні Президії Спілки ректорів ВНЗ.

Також міністерством розробленопроект листадо голів рад ректорів вищих навчальних закладів, ректор, який містить обґрунтування необхідності оптимізації державних ВНЗ у кожному регіоні, а також прохання обговорення на даного питання на регіональному рівні з представниками місцевих органів виконавчої влади, роботодавців та бізнесу.

У Міністерстві освіти зазначають, що малочисельність контингенту студентів у переважній більшості вищих навчальних закладів та їх розпорошеність за підпорядкуванням призвела до неефективного управління системою вищої освіти та її економічного функціонування, породжує дублювання підготовки фахівців, створює труднощі у формуванні та розміщенні державного замовлення та здійсненні контролю за якістю вищої освіти, зніжує ефективність управління, обмежує можливості громадян продовжувати навчання за програмами більш високого рівня, призводить до значних фінансових втрат на утримання вищих навчальних закладів.

"Усе це стало негативно позначатися на якості підготовки фахівців та їх конкурентоспроможності на вітчизняному та європейському ринках праці", - наголошують у відомстві.

Також у міністерстві, посилаючись на дані Державної служби статистики, зазначають, що сьогодні мережавищих навчальних закладів Україниналічує 803 вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм власності, у тому числі 325 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 478 – І-ІІ рівнів акредитації. До державної форми власності належить 215 навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 200 навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; приватної форми власності – 96 навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 71 І-ІІ рівнів акредитації.

"Діюча мережа вищих навчальних закладів набагато перевищує потреби України. Так, у більшості країн світу з населенням, сумірним з населенням України за чисельністю і віком, кількість державних вищих навчальних закладів (університетів) складає, наприклад, у Великобританії – 96, Франції – 78, Іспанії – 47, Італії – 65", - наголошують у Міносвіти.

В освітньому відомстві також повідомляють, що прийнятийзакон "Про вищу освіту"встановлює чіткі гарантії та відповідальність держави щодо забезпечення якості вищої освіти, що є надзвичайно важливою умовою входження України до Європейського простору вищої освіти.

"Автономізація діяльності вищих навчальних закладів та розширення їх прав у самоуправлінні, які є головною філософією зазначеного Закону, одночасно ведуть і до підвищення відповідальності колективів вищих навчальних закладів за якість наданих освітніх послуг. При цьому акредитаційні органи та експертні організації, зокрема Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, будуть підвищувати так само і вимоги до самоаналізу результатів освітньої діяльності та системи управління якістю навчального процесу у вищих навчальних закладах", - зазначають у Міносвіти.

Також у відомстві акцентують увагу на тому, що аналіз оцінки якості під час акредитації навчальних закладів дає підстави передбачати, що не всі вищі навчальні заклади зможуть утримати високу планку оцінки освітньої діяльності, якщо не будуть це робити у кооперації з потужними вищими навчальними закладами.

У Міністерстві освіти і науки переконанні, що саме в умовах оптимізації мережі вищих навчальних закладів та удосконалення системи управління вищими навчальними закладами буде можливим у повній мірі забезпечити єдиний державний підхід під час побудови рівневої системи освіти, створення національної системи моніторингу якості вищої освіти, підвищення мобільності студентів та конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Подальшим кроком у розвитку мережі вищих навчальних закладів має стати створення потужних регіональних, дослідницьких університетів, у яких буде зосереджено науковий, педагогічний, методичний потенціал певного регіону, що значною мірою сприятиме досягненню високого рівня якості підготовки фахівців з вищою освітою.

У зв’язку з цим, міністр освіти і науки звернувся до голів рад ректорів вищих навчальних закладів з проханням до 10 жовтня провести наради з керівниками вищих навчальних закладів за участю місцевих органів виконавчої влади, представників організацій роботодавців та бізнесу з метою обговорення шляхів оптимізації структури вищої освіти регіону. Пропозиції щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів на регіональному рівні у Міністерстві освіти чекатимуть 1 листопада.

Джерело інформації  http://osvita.ua/vnz/reform/43009/Інші новини

Привітання з днем народження Вікторію Осапенко!

9 грудня 2022 року

Шановна Вікторіє Миколаївно! Вітаємо з днем народження та від щирого серця бажаємо здоров'я, невичерпної енергії, миру і благополуччя, щоб удача, щастя, увага друзів і тепло домашнього вогнища завжди були з Вами!

Читати докладніше →

Привітання з днем народження Раїси Єремейчук!

19 листопада 2022 року

Шановна Раїсо Арсентіївно! Прийміть сердечні вітання з нагоди Дня Вашого народження!Бажаємо міцного здоров’я, сімейного благополуччя,невичерпної енергії та успіхів у Вашій відповідальній роботі на благо рідної України!

Читати докладніше →